Rechtsbijstand

Kiezen voor een goede rechtsbijstandsverzekering is van essentieel belang. Bij een schadegeval wil u naast een volledige en correcte vergoeding, ook de beste verdediging.

Vaak denkt men dat de rechtsbijstandsverzekering deel uitmaakt van uw auto- of BA familiale verzekering. Maar veelal laat men dit achterwege omdat de verzekering dan goedkoper lijkt dan elders. Jammer want een uitstekende rechtsbijstandsverzekering is geen overbodige luxe omdat u niet zelf beslist of u al dan niet met een rechtbank te maken krijgt.

Enkele voorbeelden van waarborgen:

  • Burgerlijk verhaal
  • Strafrechterlijke verdediging
  • Contractuele geschillen met uw verzekeraar
  • Insolventie van derden
  • Erf-, schenkings- en testamentair recht
  • Arbeidsrecht
  • Fiscaal recht
  • Arbeids en sociaal recht

Offerte aanvragen