Hospitalisatie

Een geplande ingreep of operatie, een ongeval of spoedopname? Het kan iedereen overkomen en het kostenplaatje loopt steeds aardig op!
Om niet voor financiële verrassingen komen te staan is een hospitalisatieverzekering een absolute must!

U kan dan genieten van:

  • 100% tussenkomst, zonder beperking in duur of bedrag
  • Vrije keuze kamer
  • Vrije keuze ziekenhuis
  • Tussenkomst pré- en postkosten
  • Rechtstreekse betaling ziekenhuis
  • Waarborg ambulante kosten zware ziektes

Heeft u reeds een hospitalisatieverzekering via uw werkgever, onderschrijf dan een wachtpolis zodat u kan blijven genieten van dit voordeel aan dezelfde voorwaarden bij verandering van werkgever of indien u de arbeidsmarkt verlaat (pensioen, ziekte,…).

Offerte aanvragen