Overlijdensverzekering of levensverzekering

Met de term 'levensverzekering' worden zowel levensverzekeringen, overlijdensverzekeringen als gemengde verzekeringen bedoeld. Levens- en overlijdensverzekeringsproducten zijn verschillende zijden van dezelfde medaille. In veel gevallen worden beide producten gecombineerd in één contract. Dat is een 'gemengde verzekering'.

Er zijn veel mogelijke redenen om een levensverzekering af te sluiten. De meest voorname zijn:

Zorg voor uw familie

Welke financiële gevolgen zijn er voor uw partner en kinderen als u zou sterven? Als uw inkomen er niet meer is om voor hen te zorgen? Krijgen ze de rekeningen nog betaald? Kunnen uw kinderen nog studeren na het middelbaar? Kunnen ze zonder uw inkomen de woonlening blijven aflossen?

Om ervoor te zorgen dat uw familie financieel niet in de koude blijft staan als u sterft, kan u o.a. een overlijdensverzekering afsluiten.

Zorg voor uw oude dag

Iedereen in België kan na een lange carrière genieten van een wettelijk pensioen. In ruil voor uw jarenlange bijdrage aan de maatschappij, krijgt u een maandelijks pensioen van de overheid. Maar in vele gevallen zal dat pensioen heel wat lager liggen dan uw laatste loon. U bent echter een zeker levenscomfort gewoon en wenst daar niet op in te boeten als u met pensioen gaat?

Dan kan u best op tijd beginnen te sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen. Dat kan o.a. via levensverzekeringsproducten.

Sparen voor een ander doel dan uw pensioen

U heeft bv. 3 jonge kinderen en wil ze later allemaal de kans geven om verder te studeren? Dat zal erg veel geld kosten. U kan daar dus best ruim op tijd rekening mee houden en ervoor beginnen sparen. U kan zelfs voorzien dat in het geval u vroeg zou sterven, er toch voldoende geld zal zijn om die studies te bekostigen. Dat kan o.a. door een levensverzekering af te sluiten. 

Zoals het woord zelf zegt is een levensverzekering een verzekering waarbij de verzekeraar belooft een som geld te betalen:

  • ofwel als de verzekerde persoon nog in leven is op een tevoren vastgelegde datum, bv. op zijn 65ste verjaardag (levensverzekering);
  • ofwel als die persoon sterft (overlijdensverzekering).

Offerte aanvragen