Een zorgeloze oude dag, ook voor zelfstandigen!

15 december 2022

Het statuut van een zelfstandige is vaak moeilijk te rijmen met pensioenopbouw. De kloof met het pensioen van werknemers of ambtenaren mag dan wel jaar na jaar kleiner worden, maar die blijft nog steeds groot. Met onze tips bouw je niet alleen een aanvullend kapitaal op, maar geniet je bovendien van fiscaal voordeel.

 

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen laat jammer genoeg nog steeds te wensen over. Daarom neem je beter zelf tijdig het heft in handen. Door bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen, waarbij de fiscus je ook nog een duwtje in de rug geeft. Die oude dag zonder financiële zorgen, die creëer je toch gewoon zelf?! We geven je alvast een overzicht van de verschillende opties.

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Net zoals werknemers, kan een zelfstandige (mét of zonder vennootschap) een pensioen opbouwen via beroepsactiviteit. Het gestorte bedrag, dat vrij te kiezen is, krijg je voor het leeuwendeel terug van de fiscus en kan een interessant rendement opleveren. Doordat je netto-inkomen daalt, neemt ook de sociale bijdrage af.

Stortingen zijn daarnaast ook mogelijk vanuit een vennootschap als ‘voordeel alle aard’.
 

Voordelen VAPZ

  • De stortingen zijn 100% aftrekbaar als beroepskosten.
  • Vrij van premietaksen.
  • Sociale bijdrage daalt.
  • Recupereer twee derde van de VAPZ-bijdragen.
  • Bouw een mooi aanvullend pensioen op met beperkte middelen.
  • Voor zelfstandigen metenzondervennootschap.

 

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kan het pensioen van een zelfstandige zonder vennootschap gelijkbrengen met het pensioen van een werknemer. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar via personenbelasting – tot wel 30%. Hierdoor is het een fiscaal aantrekkelijke spaarmogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. Er geldt wel een premietaks van 4,4% op de stortingen.
 

Voordelen POZ

 

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

De Individuele pensioentoezegging is een pensioenformule voor zelfstandigen in een vennootschap, zoals vrije beroepen of bedrijfsleiders. De vennootschap betaalt de premies en de premietaks van 4,4%, maar geniet ook fiscale aftrekbaarheid op voorwaarde dat men de 80%-regel respecteert.

De 80%-regel stelt dat stortingen enkel aftrekbaar zijn indien de som van je wettelijk en aanvullend pensioen kleiner is dan 80% van je laatste bruto-jaarinkomen (WP + AP = < 80% laatste bruto-jaarbezoldiging). Die 80%-regel herbekijken we samen jaarlijks.

Uniek aan een IPT is dat je op een voordelige manier in vastgoed kan investeren. Via een voorschot of wedersamenstellingscontract met bulletkrediet (of krediet op vaste termijn) zet je je IPT in om vastgoed te kopen, te bouwen of te verbouwen.

Via een backservice of inhaalpremie benut je dan weer overgebleven fiscale ruimte uit het verleden. Zo’n backservice gaat maximaal 10 jaar terug.
 

Voordelen van IPT

  • Fiscaal voordelig indien voldaan wordt aan 80%-regel.
  • Mogelijk om voordelig te investeren in vastgoed.
  • Vrije keuze tussen gewaarborgd rendementtak 21 of verbonden aan een beleggingsfonds.
  • Ideaal om vennootschapsbelasting te laten dalen.

 

 

Een appeltje voor de dorst is mooi meegenomen, en al helemaal als je er nu al de fiscale vruchten van kan plukken. We luisteren graag naar jouw specifieke situatie als zelfstandige om je te adviseren op maat richting een optimaal aanvullend pensioenkapitaal. Contacteer ons gerust voor een afspraak!

Deze verzekeringsmakelaar is gebonden aan de AssurMiFID gedragsregels

FSMA: verzekeringsmakelaar 011260 A
RPR 0425.730.228
webdesign by: Urga Creatieve Communicatie
© 2023